Градът | 16 Декември 2010

Новият затвор край Волуяк ще бъде на площ 500 дка

Обратно нагоре ↑