Градът | 23 Ноември 2010, 10:40

Със 160 хил. лв. община Силистра възстановява стара улична комуникация