Градът | 12 Март 2010, 14:37

Община Смолян си присвоила езеро