Градът | 03 Февруари 2010, 08:20

Община Перник стана член на Мрежата на периферните градове