Градът | 15 Декември 2009, 14:29

София има нужда от стратегия за развитие на туризма