Градът | 27 Октомври 2009, 12:29

Предлага се общинско предприятие да почиства отпадъците в София