Градът | 14 Октомври 2009, 14:29

Липса на средства заплашва конкурса за купуване на автобуси в столичния автотранспорт