Градът | 13 Октомври 2009, 08:34

Външната реклама в София: Пълна промяна от 2010 г.