Градът | 11 Октомври 2009, 09:51

София има най-после действаща наредба за рекламата