Градът | 06 Октомври 2009, 09:33

Екозаводът за боклук на Пловдив ще се открие в четвъртък