Градът | 25 Септември 2009, 15:25

Агенцията за социално подпомагане получи над 5.4 млн. лв. от "Регионално развитие"