Градът | 10 Септември 2009, 17:44

В Ямбол ще има Регионален център за управление на отпадъците