Градът | 22 Юли 2009, 11:15

Община Шумен получи сертификат по ISO 27001