Градът | 20 Октомври 2014, 15:10

Инвестиционната политика и устройственото планиране

Подготвени нормативни промени до 43-ото Народно събрание