Градът | 17 Май 2015, 13:37

Какво се случва след старта на експлоатацията на един проект

Бисера Пейчева, мениджър "Управление на собствеността", PLHome.net