Градът | 13 Май 2015, 10:25

МРРБ възлага изготвяне на методически указания за концепциите и схемите за пространствено развитие