Градът | 16 Ноември 2018, 10:39

Пазарът на търговски площи – все по-иновативни концепции и синергия с онлайн платформи