Градът | 14 Ноември 2018, 16:06

Доц. д-р арх. Мария Давчева и доц. д-р арх. Орлин Давчев: "Идеал Стандарт" ни убеди в рационалността на своите хотелски решения

Четете в брой 5 на сп. ГРАДЪТ