Градът | 06 Ноември 2018, 15:49

"Симеоново 145" - Нови стандарти във високия клас

Четете в брой 5 на сп. ГРАДЪТ