Градът | 09 Ноември 2018, 10:18

Държавна помощ: ЕК одобри публична помощ за междусистемна връзка за природен газ между Гърция и България