Градът | 06 Ноември 2018, 16:33

Инж. Георги Пенев, управител, "АТ Инженеринг 2000": Като строител и съинвеститор на Hill Side търсим високо качество и кратки срокове

Четете в брой 5 на сп. ГРАДЪТ