Градът | 07 Ноември 2018, 09:38

Асен Лисев - управляващ директор на консултантската компания MBL: Конкуренцията между по-успешните молове е по отношение на търговския микс

Четете в брой 5 на сп. ГРАДЪТ