Facebook YouTube
Регистрация

Даниел Панов, кмет на община Велико Търново: Проектът на арх. Клаудио Нарди е новаторски, но и кореспондира с традициите в българската архитектура

Международен архитектурен конкурс на Велико Търново

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.11.2018, Автор: Градът.бг
[479 прочитания]

Фотограф: Община Велико Търново

Брой 5/2018 г. на сп. "ГРАДЪТ"
Г-н Панов, по ваша инициатива се проведе международен архитектурен конкурс за създаването на новия градски център на Велико Търново на мястото на старото военно училище. Каква е най-общо оценката ви за класирания на първо място проект и какво предстои оттук нататък? - Проектираният от италианския архитект Клаудио Нарди Експозиционен център, спечелил първо място в международния архитектурен конкурс "Ново сърце за Стария град", е новаторски, но и кореспондира с традициите в българската архитектура. Това е един от основните мотиви и на журито, оценявало всички 62 проекта за сграда и концепции за градоустройствено решение на терена на старото военно училище. Архитект Клаудио Нарди предлага една амфитеатрална сграда, съчетаваща дърво и стъкло – два по принцип взаимоизключващи се елемента, които съчетават по нов начин съвременните архитектурни тенденции и традициите на българската архитектура. По този начин бъдещият експоцентър ще свърже съществуващите и сега сгради – на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и на областната управа, и ще организира пространството между тях. С класирания на първо място архитект предстои сключване на договор за изработване на инвестиционен проект за експозиционния център и провеждане на необходимите процедури за осигуряване на финансиране за изграждането му. С този проект за сграда община Велико Търново ще кандидатства по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020. Наборът от всички 62 концепции за градоустройствено решение за старото военно училище ще бъде ползван за изготвянето на нов подробен устройствен план за територията от 190 декара.
Какви са финансовите източници за реализация на първия етап на проекта - строителството на Експозиционния център и съпътстващата инфраструктура? Какъв е реалният срок за стартиране на изпълнението?
- Първият етап на най-мащабния за цяла България проект за създаване на нов център на Велико Търново обхваща именно строителството на експоцентъра и оформяне на градската среда около тази сграда и в пространството около нея, Пети корпус на ВТУ и областната управа. Това инвестиционно намерение на община Велико Търново е включено в ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020, по която ще кандидатстваме за финансиране. Допълнително финансиране може да бъде привлечено и от Фонда на фондовете. Реално изпълнението може да започне още през 2019 г.
- Смятате ли да прилагате публично-частното партньорство за следващите етапи по изграждане на бъдещата централна градска част на Велико Търново?
- Нека бъдем реалисти - реализацията на толкова мащабен по размерите си проект би била непосилна за която и да било община в България. Съвременната практика предвижда решения и това са именно механизмите на публично-частното партньорство, чрез които ще може да се работи по изпълнението на следващите етапи на новия градски център на Велико Търново. В тази насока е и мнението на проф. д-р Георгий Станишев, който е консултант на международния архитектурен конкурс и бе председател на журито.
Ще се възползваме от финансовите механизми на Европейския съюз и през следващия програмен период. Именно градското и регионално развитие заемат централно място в новата кохезионна политика, а средствата за кохезионна политика в България ще бъдат с 8% повече спрямо настоящия програмен период.
Бившият казармен терен с площ 190 дка се намира вцентралната част на Велико Търново. Определеният в него имот за Експозиционен център е с площ 5502 кв.м


Фотограф: Община Велико Търново
Етикети: конкурс

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg