Facebook YouTube
Регистрация

Международен архитектурен конкурс на Велико Търново - Експо център и публично градско пространство

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.11.2018, Автор: Градът.бг
[335 прочитания]
Брой 5 на сп. "ГРАДЪТ"
Градът Велико Търново отдавна се опитва да приобщи територията на бившите военни поделения към своя център. Неслучайно чрез редица конкурси общината е опитвала начините, чрез които тази интеграция може да се случи. По същество в момента общинските власти считат, че градът има два центъра - исторически и делови, но че е лишен от център на публичния живот на града и този живот е оставен да се развива стихийно по улиците и кафенетата, без да има свое изявено място. Нещо повече - в близко бъдеще Велико Търново има шанс да получи грант по една от програмите на ЕС за изграждане на Експо център - сграда, предназначена за широк кръг културни, художествени и политически мероприятия. Едно от условията за получаване на финансиране по тази програма е провеждането на международен архитектурен конкурс, който има за цел да формира архитектурния облик на пространството, предназначено за тази цел. Допълнително общината си постави за цел да разшири задачата от конкретна сграда на Експо центъра до обхвата на цялата територия на Военното поделение, част от която е и парцелът, предназначен по действащия устройствен план за Експо център.
С оглед да проведе конкурса на едно еталонно ниво община Велико Търново се обръща за експертиза и консултантски функции към проф. арх. Георгий Станишев, архитект и публицист, добре познат в страната ни и в чужбина, който бе поканен да участва във формирането на конкурсната програма и да предложи състав на международно жури с международно известни експерти в областта на архитектурата и градоустройството. В журито участват Андреа Д`Aнтраси (Италия/Китай), Андрей Чернихов (Русия), Доминик Роайар (Франция), Ендрю Йоман (Великобритания/Хърватия), Хеле Юл (Дания) и от България - Лора Бъчварова, Юрий Любомирски, Николай Малаков и проф. арх. Георгий Станишев (председател на международното жури).
Публикуваме част от разговора ни с проф. арх. Станишев, който бе любезен да отговори на въпросите на редакцията.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg