Градът | 05 Ноември 2018, 10:33

Четиристранната среща на високо равнище между България, Гърция, Румъния и Сърбия.

Инфраструктурните проекти са важни за свързаността на Балканите