Градът | 04 Декември 2018, 10:59

Руслан Нейчев: Лодките на българския бизнес и вратите, през които минават

Руслан Нейчев, изпълнителен директор на "Новоферм Балкан" ЕАД