Градът | 31 Октомври 2018, 12:13

Правителството одобри финансирането на публична общинска и държавна инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите