Градът | 30 Октомври 2018

Обсъждат задание за изменение на ОУП на Столична община в частта за транспорт и комуникация на експертен съвет

Обсъждането ще се проведе на 1 ноември 2018 г. в НАГ

Обратно нагоре ↑