Градът | 26 Октомври 2018, 17:10

Отворени са ценовите оферти за изработването на технически проекти при ремонта на пътни съоръжения