Градът | 19 Октомври 2018, 11:58

Община Добрич инвестира 5. 359 млн. лв. в 6 улици чрез ОПРР