Facebook YouTube
Регистрация

Сградни инсталации, поддръжка и почистване са най-търсените ФМ услуги

Българската фасилити мениджмънт асоциация представи резултатите от проучване за ползването на ФМ услуги в България

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.10.2018, Автор: Градът.бг
[251 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

За компаниите възложители на фасилити мениджмънт услуги най-важни са цената, спазването на предварително дефинираните срокове, бързината на изпълнение на поръчката и качеството. Предлаганите ФМ услуги от компаниите отговарят и на търсенето в бранша като в топ 3 попадат поддръжка на сградни инсталации (80%), сградна поддръжка (60%) и почистване (56,7%). Като нова тенденция изпъква предлагането на услугата "Управление на пространството", която е от съществено значение за ефективността на сградата и за нейните наематели и като следствие на собствениците. В не малка част от случаите за тази услуга се ползват професионални компании.

Управителният съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) с председател Иван Велков представи резултатите от маркетингово проучване за ползването на ФМ услуги в България. Изследването е проведено сред компании в периода май-юли 2018 г. чрез онлайн анкета и е част от проекта "Национално проучване за ползване на ФМ услуги".
Фотограф: BGFMA

Арх. Валери Левиев, член на УС на БГФМА и ръководител на работната група по проекта, изнесе интересни данни. Обслужваните офис сгради, макар и не най-многобройни като клиенти представляват най-голяма площ (средно близо 176 000 кв. м), която бива обслужвана от фасилити мениджмънт компаниите, докато жилищните са около 15,2% спрямо офисните. Последните са в по-голямата си част концентрирани в София.

Услугите, които най-често ФМ компаниите предлагат със собствени фирмени ресурси/персонал са пропърти мениджмънт, рецепция и сградна поддръжка, а подизпълнители ползват за дейности като охрана и безопасност, кетъринг, ИТ поддръжка, почистване и снегопочистване. В съотношение превантивни към реактивни дейности, предоставяни от компаниите може да се обобщи, че макар и с малко, доминират превантивните – 52% към 48%.

Съществена характеристика за развитието на инвестиционният пазар у нас е отговора на повече от половината респонденти (56,7%), които посочват, че сключват договор за ползване на ФМ услуги след започване на експлоатация на сградата. Значителна ефективност и оптимизирането на разходите при експлоатацията на сградата би настъпила, ако ФМ компаниите влязат в ролята на консултант – преди или поне по време на строителството.

БГФМА е професионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България. Постиженията на национално и международно ниво, които БГФМА отбелязва, са значителни. Световни академични и професионални организации, RICS, IFMA and EuroFM, търсят нашето сътрудничество в редица международни и местни инициативи, а представители на БГФМА са на висши ръководни позиции в пан-европейски Фасилити Мениджмънт Асоциации, съобщават от организацията.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg