Градът | 09 Октомври 2018, 15:01

Сградни инсталации, поддръжка и почистване са най-търсените ФМ услуги

Българската фасилити мениджмънт асоциация представи резултатите от проучване за ползването на ФМ услуги в България