Градът | 02 Октомври 2018, 14:43

Столична община проучва развитието на София и крайградските територии