Градът | 28 Септември 2018, 17:37

Превръщане на пазаруването в преживяване - водещ подход при проектирането на съвременни търговски обекти