Градът | 27 Септември 2018, 12:45

Пътищата ще се проектират според интензивността на трафика за 30 г. напред

Нова наредба на МРРБ ще повиши комфорта и безопасността при пътуване