Градът | 21 Септември 2018, 10:27

Демонстрация на верижен хибриден багер Cat и трошачна кофа МВ Crusher по време на Техническия панаир в Пловдив