Градът | 17 Септември 2018, 10:39

Иновативните решения при проектирането на центровете за съхранение на данни ще са обект на дискусия на Building Innovation Forum 2018

Отговори на въпроса кои са най-важните моменти при проектирането и реализацията на центрове за данни с цел постиане на максимална сигурност и ефективност ще дадат участниците във втория панел на Building Innovation Forum 2018 на 27 септември в София.