Градът | 14 Септември 2018, 19:08

ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА "ДЖИ ПИ ГРУП" АД