Градът | 10 Септември 2018, 14:42

"София играе" е темата на Workshop ИСУ’2018