Градът | 07 Септември 2018, 11:49

"Булгартрансгаз" обяви търг за проектиране и изграждане на укрепителни съоръжения по транзитните газопроводи за Гърция и Македония