Facebook YouTube
Регистрация

Биляна Попова, ръководител "Сигурност и автоматизация", "Телелинк Инфра Сървисис": Няма толкова високотехнологичен хотел в България като новия "Хаят Риджънси" в София

В брой 4 на сп. ГРАДЪТ

 • Увеличаване на шрифта
 • Намаляване на шрифта
 • Принтиране
 • Препоръчване на приятел
от 10.09.2018, Автор: Градът.бг
[1961 прочитания]
Биляна Поповастартира&emsp;своята&emsp;кариера&emsp;през&emsp;2001&emsp;г.&emsp;в&emsp;областта&emsp;       на&emsp;ИТ&emsp;и&emsp;системите&emsp;за&emsp;сигурност.&emsp;Започва&emsp;работа&emsp;       в&emsp;&quot;Телелинк&quot;&emsp;през&emsp;2007&emsp;г.&emsp;на&emsp;позиция&emsp;       &bdquo;Ръководител&emsp;       проекти&ldquo;,&emsp;като&emsp;управлява&emsp;проекти,&emsp;свързани&emsp;       с&emsp;изграждането&emsp;на&emsp;системи&emsp;за&emsp;сигурност,&emsp;       комуникационни&emsp;мрежи&emsp;и&emsp;системи&emsp;за&emsp;сградна&emsp;       автоматизация.&emsp;От&emsp;2012&emsp;г.&emsp;заема&emsp;позицията&emsp;      &bdquo;Ръководител&emsp;сигурност&emsp;и&emsp;автоматизация&ldquo;.&emsp;       &quot;Телелинк&emsp;Инфра&emsp;Сървисис&quot;&emsp;предлага&emsp;пълен&emsp;       инженеринг&emsp;на&emsp;различни&emsp;комплексни&emsp;решения,&emsp;       сред&emsp;които&emsp;изграждане&emsp;на&emsp;центрове&emsp;за&emsp;данни,&emsp;       комуникационни&emsp;мрежи,&emsp;системи&emsp;за&emsp;сигурност&emsp;       и&emsp;охрана,&emsp;системи&emsp;за&emsp;автоматизация,&emsp;хотелски&emsp;       решения,&emsp;системи&emsp;за&emsp;детекция&emsp;на&emsp;горски&emsp;пожари,&emsp;       системи&emsp;за&emsp;защита&emsp;на&emsp;обекти&emsp;от&emsp;критичната&emsp;       инфраструктура,&emsp;защита&emsp;на&emsp;държавни&emsp;граници,&emsp;       системи&emsp;за&emsp;наблюдение&emsp;на&emsp;водни&emsp;басейни&emsp;и&emsp;       следене&emsp;качеството&emsp;на&emsp;въздуха,&emsp;системи&emsp;за&emsp;       контрол&emsp;и&emsp;управление&emsp;на&emsp;трафика&emsp;в&emsp;градска&emsp;среда&emsp; и&emsp;други.<br />
<br />
<br />
<br />

Биляна Поповастартира своята кариера през 2001 г. в областта  на ИТ и системите за сигурност. Започва работа  в "Телелинк" през 2007 г. на позиция  „Ръководител  проекти“, като управлява проекти, свързани  с изграждането на системи за сигурност,  комуникационни мрежи и системи за сградна  автоматизация. От 2012 г. заема позицията  „Ръководител сигурност и автоматизация“.  "Телелинк Инфра Сървисис" предлага пълен  инженеринг на различни комплексни решения,  сред които изграждане на центрове за данни,  комуникационни мрежи, системи за сигурност  и охрана, системи за автоматизация, хотелски  решения, системи за детекция на горски пожари,  системи за защита на обекти от критичната  инфраструктура, защита на държавни граници,  системи за наблюдение на водни басейни и  следене качеството на въздуха, системи за  контрол и управление на трафика в градска среда  и други.
Фотограф: Телелинк

Може ли да представим основните технологични насоки и системи в сградния сектор, където е експертизата на "Телелинк"?
- Ние можем да предложим комплексни решения, включващи абсолютно всички системи, свързани със сигурност, комуникация и комфорт в една сграда независимо от предназначението й – офис сграда, летище, гара, спортна зала. Като интегратор работим с различни технологии и производители и така успяваме да осигурим на нашите клиенти възможно най-оптималното решение спрямо техните конкретни нужди. Характерно за компанията е, че приоритетно се стремим да дефинираме реалните проблеми при всеки проект и търсим варианти за решаването им, а не просто да следваме едно задание или проект.
Визуализация на типова стая в хотел Hyatt Regency Sofia

Фотограф: Telelink

Какви са решенията, с които участвате в проекта за новия петзвезден хотел "Хаят Риджънси" - София?
- След като се запознахме с минималните изисквания към оборудването и функционалностите, които са стандарт за хотелите от верига "Хаят", разбрахме, че ни предстои доста предизвикателен проект. Хотел "Хаят Риджънси" включва голямо многообразие от системи, част от които следва да се интегрират в системата за управление на хотела – OPERA. Предложените от нас решения се делят на два основни вида - системи за сигурност и слаботокови системи за нуждите на хотела. Системите за сигурност включват СОТ, видеонаблюдение, интерком, контрол на достъп, пожароизвестяване, публично оповестяване, система за откриване на въглероден окис в подземния паркинг и система за интеграция. Предложените слаботокови системи включват структурна кабелна система, телефонна централа и телефони, Wi-Fi мрежа, комуникационно оборудване, сървъри и софтуер за мениджмънт, интерактивна телевизионна система за гостите на хотела, система за управление на хотелските стаи, аудио-визуални системи, паркинг система и система за отчитане и визуализация на свободните паркоместа. Характерно за проекта е, че подходът към всички тези системи е на принципна на инженеринг – ние сме тези, които трябва да предложим решенията и те да отговарят 100% на изискванията на веригата "Хаят".
Най-голямо значение за комфорта на гостите в хотела има системата за управление на хотелските стаи. Тя ще се грижи за автоматизирането на процесите в стаята до ниво, позволяващо управление на осветлението по сценарий, димиране на осветителите, автоматично задействане на welcome сценарий при влизане на гост в стаята, подаване на нужните SOS сигнали, управление на моторизирани завеси, а също така тази система ще осигурява информация на рецепцията дали има гост в стаята или не.
Стандартите за изграждане на хотели от веригата "Хаят" отделят голямо внимание на сигурността и комфорта на гостите. Общо взето, няма друг хотел в България, който да бъде толкова високотехнологично изпълнен.
 
Какви са конкретните иновации и как те са приложени?
- Проектът "Хаят Риджънси", София, е един от значимите за града, които се случват през последните години. На фаза офериране ни бяха предоставени множество стандартни за веригата документи с изисквания, обхващащи всички технологии на строителството, същевременно съчетаващи най-добрите практики със завишените изисквания за сигурност, на които хотелът трябва да отговаря. Основно предизвикателство, с което се сблъскахме на този етап, беше намирането на техническо решение за всяка от необходимите системи, което да отговаря на поставените изисквания и същевременно да бъде интегрирана в цялостната платформа на хотела.
Гостите на "Хаят Риджънси" ще могат да се възползват от високоскоростен безжичен интернет, интерактивна телевизия със специализирани менюта, Digital Signage дисплеи за извеждане на информация за събития и промоции, организирани събития в балната зала със специализирано озвучаване и визуализация и много други.
Като по-интересно може да бъде посочено решението за отчитане присъствието на гост в хотелската стая по вторични признаци, без да е необходимо поставяне на картата в определено за целта място, което е обичайният подход. Системата за управление на хотелските стаи ще осигури тази функционалност, като същевременно ще отговаря за необходимото енергоспестяване и за задействането на автоматизирани сценарии при влизане на гост в стаята. Допълнителни улеснения за гостите ще бъдат осигурени чрез системата за интерактивна телевизия, която включва възможности за Fast Checkout, извеждане на информация за предстоящи полети, проверка на метеорологичните условия и други. От друга страна, обслужващият персонал ще може да я използва за отчитане дали стаята е почистена или не, да описва консумираните продукти от минибара и т.н. В този процес цялата въведена информация се отбелязва автоматично в системата за управление на хотела - OPERA.

Пълния текст - в брой 4 на сп. ГРАДЪТ

 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg