Градът | 02 Август 2018, 12:17

Биляна Попова, ръководител "Сигурност и автоматизация", "Телелинк Инфра Сървисис": Няма толкова високотехнологичен хотел в България като новия "Хаят Риджънси" в София

В брой 4 на сп. ГРАДЪТ