Facebook YouTube
Регистрация

Siemens: Комфорт, енергийна ефективност, сигурност и безопасност в съвременните хотелски сгради

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.09.2018, Автор: Градът.бг
[957 прочитания]

Фотограф: Siemens

Всеки хотел се отличава с индивидуални характеристики, но съществува един общ аспект, който ги обединява – желанието да се запази лоялността на доволните клиенти и привличането на нови такива. Предизвикателствата пред инвеститорите, собствениците и управителите на хотелски сгради са свързани с осигуряване на комфортна среда, сигурност на гостите и персонала, оптимално управление на разходите, енергийна ефективност, отговорност за околната среда и устойчиво развитие (зелен имидж на сградата). В отговор на това направление "Сградни технологии" на Siemens предоставя съвременни, усъвършенствани, надеждни и комплексни решения. Чрез персонализираните хотелски решения на направление "Сградни технологии" се постигат значителни икономии на енергия, разходи за монтаж, експлоатация и поддръжка през целия жизнен цикъл на хотелската сграда.

Стаен контрол - увеличаване на комфорта и ефективността
Комфортът на гостите в хотелските стаи е един от съществените фактори за тяхната удовлетвореност и приятeн престой. Същевременно тяхното очакване към мениджмънта на хотелите е да се използват все повече иновативни и дигитални технологии. Решението на Siemens е да осигури на госта индивидуална среда на комфорт, която се управлява интуитивно и лесно. Чрез съвременната интегрирана система Guest Room Management System гостът  може да настройва температурата, вентилацията, осветеността, слънцезащитата, достъпа до стаята от едно единствено място - мобилно устройство или стаен панел. Допуска се използването на предварително зададени сценарии. Също така все повече се изисква и интеграция на аудио-/видеосистемите към стайното управление.
Същите изисквания са валидни и за друг аспект в съвременните хотели, а именно конферентните зали, предвид факта, че много от хотелите се използват с цел бизнес пътуване. Тук следва да добавим нуждата от управление на тяхното резервиране и режим на употреба.

Защитете гостите си, защитете Вашия бизнес
Сигурността и безопасността на хората, активите и околната среда са фактор, който влияе върху спокойното пребиваване на гостите, репутацията на хотела и успешното развитие на бизнеса като цяло. Опасността от възникване на пожар е много сериозна предвид естеството на хотелския бизнес и режима на функциониране на сградите.
Решението на Siemens е:
• Ранно и надеждно откриване на пожар посредством smart детекторите  ASAtechnologytmбез фалшиви аларми  
• Безопасна и ефективна евакуация (чрез акустична и светлинна сигнализация в стаите и поетапна евакуация – по стаи и етажи)
• Преустановяване на разпространението на пожара чрез контрол на противопожарните врати и вентилационната система
• Детекция на токсични газове в гаражите.
Изключително скъпо удоволствие е да се евакуира хотел, без това да е нужно! В хотелиерската индустрия фалшивите аларми са основен и критичен проблем. Интелигентната система за пожароизвестяване  Cerberustm PRO може да отличава различните видове дим, като по този начин изключва фалшиви аларми и гарантира надеждно откриване или реални опасности. Системата осигурява защита срещу измамни явления като цигарен дим, пара, дим в кухните, изгорели газове и т.н. Инвестирайте днес в бъдещето на вашия хотел - за безопасен и здрав сън на гостите!
Автор: Siemens


Централизирано решение за хотели - интегрирана система за сграден мениджмънт – Desigo CCtm
Всеки хотел представлява индивидуален проект със собствени нужди. Съвременните сгради съдържат много системи и инсталации, което води до големи разходи и персонал за тяхното управление и поддържане.

Пълният текст четете в брой 4 на Списание ГРАДЪТ
Етикети: Siemens България

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg