Градът | 09 Септември 2018, 20:20

Гимназията по хранително-вкусови технологии в София ще бъде изцяло обновена със средства по ОПРР