Градът | 02 Август 2018, 11:31

Инж. Николай Чомаковски, управител на "Пайп систем": Пълната инженерингова услуга във ВиК решенията е изцяло от полза на инвеститорите

В брой 4 на сп. ГРАДЪТ