Градът | 30 Август 2018

Министър Димов провери работата на Пречиствателната станция "Златни пясъци"

След приключване на туристическия сезон започва изпълнението на проекта за реконструкция и модернизация на ПСОВ "Златни пясъци", финансиран с 37,150 млн. лв. по ОПОС

Обратно нагоре ↑