Градът | 28 Август 2018

Община Никопол обновява пътя до Скалната църква в града и Археологическия парк "Пристани на времето"

Финансирането е по Интеррег V-A Румъния – България, стойността на ремонта е над 4. 1 млн. лв. без ДДС

Обратно нагоре ↑