Градът | 17 Август 2018, 10:00

3 от 17-те съоръжения в недобро състояние на автомагистралите в момента се ремонтират