Градът | 15 Август 2018, 17:06

Рехабилитирани са близо 30 км от път III-904 Старо Оряхово - Гроздьово - Провадия - важна транспортна връзка в Североизточна България