Градът | 13 Август 2018, 16:37

Трейс ще рехабилитира участъци от бул. "България" и бул. "Даскал Стоян Попандреев" за над 11 млн. лв.