Градът | 02 Август 2018, 13:58

Летищата на Балканите предпочитат концесията