Градът | 02 Август 2018, 10:59

Арх. Галин Василев, X-Architect: Пространствата в новите ваканционни хотели - все по-многофункционални

В брой 4 на сп. ГРАДЪТ